H.M. Corwinstraat 28, 7576 ZD Oldenzaal
06 53 51 35 50
peter@buildtolink.com

Disclaimer

DISCLAIMER VOOR BUILD TO LINK

Build to Link met kvknr. 06087070, geeft u toegang de website (Build to Link) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.
Build to Link behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Build to Link spant zich in om de inhoud van deze website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op deze website aangeboden materialen en diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Build to Link.
In het bijzonder zijn alle prijzen op deze website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op deze website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Build to Link nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten, auteursrechte en intellectuele eigendom, betreffende de materialen op deze website liggen bij Build to Link.
Kopiëren, verspreiden en ander gebruik van de op deze website gebruikte foto’s en teksten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Build to Link. Bij specifieke teksten en foto’s waarvoor andere speciale regelingen gelden zal dat worden aangegeven.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Build to Link

Peter Willemsen.